Site Overlay

2023/24/1 Szemináriumok

2023 őszén elinduló szemináriumaink

Gólyáknak is ajánljuk:

Bunth Gergely, Eper Miklós, Lukács Ferenc – Filozófiaszeminárium

“Lehetséges a kutató részéről a filozófia megismerése és nevén nevezése a kor szükségszerű tehetetlenségével szemben és lehetséges feltételeznie egyes egyéneket az új generáció köréből, akiket figyelmeztethet saját erejükre, hogy szemben állhatnak a kor tehetetlenségével, hogy ettől nem kell mint gőgtől félniük, tájékoztathatja őket első lépéseiknél, és ezzel a filozófia mindenkor megújuló alaptörekvésének új kutatóit segítettük a korral szembeni kibontakozásukban, és így saját legmélyebb törekvéseinkben nyertünk új szövetségeseket.” — Szabó Lajos, magyar filozófus

Elérhetőség: gbunthy@gmail.com, epermiklos@gmail.com

Magyar Róbert – Szoftverfejlesztési technológiák

Linux, Git, Docker, virtuális gép… Csak pár azon fogalmak közül, amelyekkel már biztosan
találkozott valaki, aki megnézett pár álláshirdetést az IT vagy a kvantitatív pénzügyek világából. Amennyire hasznosak ezek a technológiák, egyetemi környezetben annyira kevesen asználják őket, holott minden olyan kutatási/tanulmányi feladatban, ahol összetettebb szoftvereket, kódokat, numerikus szimuációkat kell készíteni ezek az eszközök hatalmas segítséget nyújthatnak az átláthatóbb, kellemetlenségektől mentes fejlesztésben, több ember által fejlesztett szoftverek esetén pedig szinte megkerülhetetlenek. Amennyiben valaki a versenyszférában képzeli el a jövőjét szinte biztosan fog találkozni ezekkel a technológiákkal, ilyen módon ezek minél korábbi megismerése nagy előnyt jelent. A szeminárium elsődleges célja a jelentkezők megismertetése ezekkel a tanulmányaink során méltatlanul elhanyagolt eszközökkel, ilyen módon segítve őket abban, hogy bármilyen programozási feladat során növelni tudják hatékonyságukat, valamint elkerülhessék a nem megfelelő eszköz és módszertan alkalmazásából fakadó kellemetlenségeket.

A megértéshez nem szükséges mély programozási ismeret, teljesen kezdőket is
szívesen várok.

A félév vége felé amennyiben van rá érdeklődés, lehetséges pár alkalom egyéb
szoftverfejlesztéssel kapcsolatos témakörről is 🙂

Elérhetőség: robertmagyar.023@gmail.com

Mészáros Márton – Alapvető python csomagok

A Python nyelv talán a legfelhasználóbarátabb a jelenleg elérhetőek közül, és számos fontos csomag könnyíti a használatát. Ezek közül ismerkednénk meg néhánnyal a félév során, mint például a numpy, a pandas vagy a matplotlib. A szemináriumhoz a Pythonnak elegendő nagyon alapszintű ismerete.

Elérhetőség: mezsimarci@gmail.com

Marits Márton – Válogatott gráfelméleti témák

A szeminárium célja, hogy órákon nem tárgyalt, de érdekes és (remélhetőleg) hasznos
gráfelméleti témákba vezesse be a résztvevőket. Minden alkalom egy különböző témát fog
tárgyalni, így azoknak is érdemes jönni, akik csak egy-egy alkalmon tudnak részt venni.

Elérhetőség: marits.marton@gmail.com

SzaMáth Benedek – Productivity szeminárium

Ezen a szemináriumon beszélgetni fogunk valamiről, amiből kivétel nélkül mindenkinek
nagyon sok áll a rendelkezésére, és arról, hogy mit és hogyan lehet, illetve érdemes ezzel
kezdeni. Szó lesz arról, hogy hogyan lehet sikeresen tanulni, vizsgákra felkészülni, valamint
arról, hogy mit lehet akkor csinálni, ha valami nem úgy sikerül, ahogy azt szeretnénk. A
szemináriumot első sorban gólyáknak ajánlom, továbbá bárkit szívesen látok, akinek a
figyelmét valamelyik téma felkeltette.

Elérhetőség: math.benedek@gmail.com

Felsőbbéveseknek ajánljuk:

QFTeam (Király Csilla, Fitos Bence, Csépányi István) – Kvantumtérelmélet Szeminárium I

A szeminárium során feldolgozzuk S. Weinberg kvantumtérelmélettel kapcsolatos könyveit
(The Quantum Theory of Fields I-III). A Weinberg-féle megközelítés (az órán tanultakhoz
képest) a kvantumtérelmélet egy alternatív felépítését adja, mely elemibb megfontolásokkal és széleseb matematikai repertoárral támasztja alá a kvantummező bevezetésének szükségességét. Bízunk benne, hogy a szemináriumon megszerzett ismeretek eloszlatják a kvantumtérelmélet bonyolult világában felmerülő kételyeket, és hozzásegítik a hallgatókat a mélyebb megértéshez, hogy szabadon lubickolhassanak a kvantumtérelmélet tengerében. A szeminárium megértéséhez nincs szükség komolyabb kvantumelméleti ismeretekre, sokkal inkább kitartásra.🙂

Elérhetőség: csepanyiistvan011@gmail.com

Rudner László – Fejezetek a Fizika Nagykönyvéből

A szeminárium célja, hogy minden alkalmon a többi alkalomtól függetlenül tárgyaljunk egy-
egy rövidebb, de az egyetemi tárgyak tananyagába be nem került témát/jelenségkört/elméletet.

Minden alkalmon az egyetemen is tanult elméleti alapismeretekből kiindulva jutunk el egy
végeredményig az alkalom végére, legyen az akár a Kapitza-inga ingaegyenletének megoldása vagy a kvantumelektrodinamika Euler-Heisenberg effektív Lagrange függvényének levezetése. A szeminárium során túlsúlyt fognak élvezni a szilárdtesztfizikai/soktestes témák; ez nem fenyegetés, hanem ígéret.

Elérhetőség: rudner73@gmail.com

Penc Patrik – A kvantummechanika másik oldala

A szeminárium célja a kvantummechanika alapjainak megértése két- és többállapotú
rendszereken keresztül. Egyszerű rendszereket tanulmányozva példaként, megpróbáljuk
megérteni a kvantummechanikát az alapjaitól felépítve. Ezeket a példákat tanulmányozva
relatívan egyszerű matek mellett tudjuk megtapasztalni a kvantummechanika érdekes, furcsa természetét.

Másod és harmadéves Fizika BSc hallgatók megközelíthetik a kvantummechanikát egy másik oldalról, mint amit az egyetemen oktatnak. Alapfokú lineáris algebra ismerete szükséges.

Elérhetőség: pencpatrik@t-online.hu

hu_HU