Site Overlay

Nagyelőadás

19:00 órakor az E1A teremben veszi kezdetét a Szak7 egy rövid megnyítóval, majd rögtön ezután Dávid Gyula fizikus előadását hallgathatjuk meg, aki az ELTE-ről jön hozzánk.

Az előadás címe: Relativisztikus dinamika és a változó nyugalmi tömeg

Az előadás kivonata:

A relativisztikus energia és a tömeg közti kapcsolatot leíró E=mc² képlet valószínűleg a fizika legismertebb formulája, amit a laikusok is gyakran emlegetnek. Ennek ellenére a relativisztikus dinamika alapfogalmai (tömeg, energia, impulzus, erő) kapcsán még a legújabb tankönyvekben is számos téves interpretáció, olykor matematikailag hibás állítás található.

Az előadásban megpróbálok rendet rakni a témában nyüzsgő félreértések között. Egyben kovariáns Lagrange-formalizmus alapján bemutatom a (speciális és általános) relativisztikus dinamika szisztematikus kiépítését, valamint alkalmazását különböző erőterekben végzett mozgások eseteire. Bemutatok néhány új, nemrégiben felfedezett mozgáspályát is (ezek tanítványom, Szepessy Dávid TDK-dolgozatában szerepeltek először).

A tárgyalás vezérelve a Novobátzky Károly által 1950-ben felismert jelenség: a mezők által kifejtett erőhatás általános esetben megváltoztatja az objektumok (nyugalminak nevezett) tömegét. Ez a mechanizmus rejlik a 2013-ban Nobel-díjjal jutalmazott, ám a kvantum-mezőelmélet nyelvén megfogalmazott Higgs-effektus mögött is (“a Higgs-mező ad tömeget a részecskéknek”). Ez a fontos effektus a közhiedelemmel szemben nem kvantumos, hanem már a klasszikus relativisztikus pontmechanikában is általánosan felbukkanó, ugyanakkor nem közismert jelenség. Mi ennek az ismeretlenségnek az oka? – ennek is utánajárunk.

Gyertek, várjuk Őt nagy szeretettel minél többen! 😊

Vissza az eredeti oldalra

hu_HU