Site Overlay

Szemináriumok

Szakkollégiumunk egyik alappillére a tagok szakmai munkája és tevékenysége. Ennek tudatában minden évben szemináriumokat hirdetünk meg, lehetőséget biztosítva a tanulásra, az önfejlesztésre, valamint a magukat előadói készségüket kipróbálni vágyóknak egy-egy foglalkozás megtartására.

A szemináriumok között megjelennek a fizikához és a matematikához szorosan közödőek mellett az informatikai, kommunikációs és egyéb praktikus készségket nyújtó foglalkozások is. Emellett külön említést érdemelnek az kutatószemináriumok, melyek lehetőséget nyújtanak szakmai fejlődésre, egy-egy a tananyagon túlmutató terület vagy téma válogatott irodalmakból történő közös megismerésére, feldolgozására és az aban való kutatómunkára.

2024 tavaszán elinduló szemináriumaink

Bunth Gergely, Eper Miklós, Lukács Ferenc – Filozófiaszeminárium

“Lehetséges a kutató részéről a filozófia megismerése és nevén nevezése a kor szükségszerű tehetetlenségével szemben és lehetséges feltételeznie egyes egyéneket az új generáció köréből, akiket figyelmeztethet saját erejükre, hogy szemben állhatnak a kor tehetetlenségével, hogy ettől nem kell mint gőgtől félniük, tájékoztathatja őket első lépéseiknél, és ezzel a filozófia mindenkor megújuló alaptörekvésének új kutatóit segítettük a korral szembeni kibontakozásukban, és így saját legmélyebb törekvéseinkben nyertünk új szövetségeseket.” — Szabó Lajos, magyar filozófus

Elérhetőség: gbunthy@gmail.com, epermiklos@gmail.com

Andorfi István – Didaktikus kvantummechanika szeminárium

“A kvantummechanika hagyományos tárgyalásakor végigkövetik a tárgy történelmi fejlődését. Ennek során a tanuló először a klasszikus mechanikai ismeretek nagy részét elsajátítja, hogy megértse a Schrödinger-egyenlet megoldását, majd maga is hosszú ideig a különböző megoldások kidolgozásával foglalkozik. (…) Úgy határoztunk azonban, hogy eredeti elképzelésünk ellenére bevezetjük az Olvasót a kvantummechanikába, mert arra a következtetésre jutottunk, hogy a kvantummechanika haladónak mondott részei valójában elég egyszerűek. A felhasznált matematika sem túl bonyolult, csupán alapvető algebrai műveletekkel dolgozunk, és legfeljebb a legegyszerűbb differenciálegyenletekre van szükség. Mivel a továbbiakban a részecske térbeli viselkedését nem tudjuk részletesen leírni, az egyetlen probléma az ennek nyomán támadt fogalmi zavar kiküszöbölése. Nos, a következőt fogjuk tenni: beszélünk a kvantummechanika hagyományosan „haladónak” minősített fejezeteiről, melyek azonban – s erről biztosítjuk az Olvasót – a szó mély értelmében igen egyszerű és alapvető dolgokat tartalmaznak. Őszintén szólva ez egy pedagógiai kísérlet; ezzel – amennyire tudjuk – eddig még senki nem próbálkozott.” Richard Feynman: Előadások fizikából V. kötet, 1965 (!)

Sajnos az egyetemi fizikaoktatás az elmúlt majd’ 60 évben sem érte el oda, hogy a kvantummechanikát ne a történeti szempontból releváns, de logikailag korántsem didaktikusnak mondható rendben oktassa. Ezen a szemináriumon szeretném a fent bevezetett “pedagógiai kísérletet” elvégezni. A szemináriumot elsősorban az elméleti fizika iránt érdeklődő másodéves hallgatóknak ajánlom, akik úgy érzik, hogy szeretnének az órarendi kvantummechanika-kurzus, a szeminárium tartója által hibásnak gondolt megközelítésén kívül egy alternatív, elsősorban a szemléletre, mintsem konkrét számolásokra építő formalizmussal megismerkedni. Rajtuk kívül természetesen szívesen várok mindenkit, aki számára a “Shut up and calculate” elve nem kielégítő.

A szeminárium nem titkolt célja bemutatni, hogy nemcsak hogy lehet, de érdemes másképp megközelíteni ezt a témakört, mint ahogyan az jelenleg történik.

A szemináriumon alapvetően a fent idézett köteten fogunk végig(?) menni.

Elérhetőség: andorpista@gmail.com

Lengyel Sára – Maths craft

Sziasztok! Sára vagyok elsőéves matematikus és Jenőkécske. Horgolok és ennek kapcsán sok szépséget találtam. Olyan személyek jelentkezését várom, akik érdeklődnek a matematika és a kézimunka iránt. Közösen keresnénk megvalósítható projekteket, amiket különböző módszerekkel készíthetnénk el. Legyen szó horgolásról, hajtogatásról, kötésről, stb. Amiket eddig találtam: hyperbolic plane, topological crochet, flexagons. Az alábbi linken van egy-két ötlet, kiindulási pont: https://www.mathscraftnz.org/resources. Ha felkeltettem az érdeklődésedet, szívesen fedeznél fel és valósítanál meg velem ilyen szépségeket, vagy csak meg szeretnél tanulni horgolni, akkor gyere!

Elérhetőség: saralengyel03@gmail.com

Rudner László, Andorfi István – Felsőoktatási pedagógiai módszertan szeminárium

Sajnos mindannyiunk általános tapasztalata, hogy az egyetemen nagyon sok olyan előadóval találkozhatunk, akiről tudva levő, hogy kiváló kutató, még az is lehet, hogy nagyon jó előadó, a lelkesedését, a tudomány iránti szeretetét magas színvonalon képes bemutatni a hallgatóságnak, de emellett nem mondható jó pedagógusnak. Azt gondoljuk, hogy az egyetemi közegben is szükséges lenne nagyszámú olyan szakemberre, akik nem csak hogy nagy formátumú tudás birtokában vannak, hanem képesek ezt jó érzékkel átruházni az ifjabb generációkra.

A szemináriumon néhány oktatónk meghívásával szeretnénk képet kapni arról, hogy ők mit tartanak fontosnak az egyetemi oktatásban, milyen módszereket alkalmaznak, mennyiben másabb mérnököket, mint TTK-sokat oktatni.

Ajánlott mindazoknak, akik akár már most demonstrátorként, doktoranduszként részt vesznek az oktatásban, vagy a jövőben szeretnének órákat tartani.

Elérhetőség: rudner73@gmail.com, andorpista@gmail.com

Rudner László – Grossmann Marcell Szeminárium

A szeminárium célja, hogy minden alkalmon a többi alkalomtól függetlenül tárgyaljunk egy- egy rövidebb, de az egyetemi tárgyak tananyagába be nem került témát/jelenségkört/elméletet.

Minden alkalmon az egyetemen is tanult elméleti alapismeretekből kiindulva jutunk el egy végeredményig az alkalom végére, legyen az akár a Kapitza-inga ingaegyenletének megoldása vagy a kvantumelektrodinamika Euler-Heisenberg effektív Lagrange függvényének levezetése. A szeminárium során túlsúlyt fognak élvezni a szilárdtesztfizikai/soktestes témák; ez nem fenyegetés, hanem ígéret.

Elérhetőség: rudner73@gmail.com

Penc Patrik -Numerikus kvantummechanika

Kvantummechanikai problemak numerikus megoldasa. MPS algoritmusok alapjainak megismerese.

Elérhetőség: pencpatrik@t-online.hu

en_US